Đề tài cấp nước cho xã Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Đề tài cấp nước cho xã Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Liên hiệp khoa học địa chất nước khoáng phối hợp với trung tâm phát triển công nghệ cao viện CNMT thực hiện đề tài cấp nước cho xã Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đề tài do chương trình nông thôn miền núi Bộ KH&CN chủ trì

Date

22 Tháng 1 2015

Tags

Hình ảnh hoạt động

Search