Bơm thổi rửa giếng dự án thăm dò khai thác nước ngầm tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Bơm thổi rửa giếng dự án thăm dò khai thác nước ngầm tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Bơm thổi rửa giếng dự án thăm dò khai thác nước ngầm tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

Date

22 Tháng 1 2015

Tags

Hình ảnh hoạt động

Search