Một số hình ảnh của Liên hiệp khoa học địa chất nước khoáng tại các vùng miền trong cả nước

 

 

26

Ảnh 1: Bồn điều áp mạng lưới cấp nước nhà máy liên doanh sản xuất thiết bị cấp nước nội thất cơ khí Đại Mỗ và Italia

 

33

Ảnh 2: Khoan cấp nước cho bệnh viện huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

 

 

38

Ảnh 3: Thổi rửa giéng nhà máy nước phòng không không quân

 

6

Ảnh 4: Khảo sát lập đề án cấp nước cho xã Quang trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

 

Ảnh 5: Khảo sát nước khoáng Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Nghiên cứu khoa học ứng dụng MỘT SỐ ẢNH CÁC DỰ ÁN CỦA LIÊN HIỆP