Hình ảnh khởi công dự án thăm dò nước ngầm Thanh Oai, Hà Nội

ảnh

Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Nghiên cứu khoa học ứng dụng TIN KHỞI CÔNG DỰ ÁN MỚI CỦA LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT NƯỚC KHOÁNG