Liên hiệp khoa học địa chất nước khoáng đã thực hiện những đề tài sau:

1. Đề tài cấp Bộ:
- Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thích hợp để điều tra, khai thác nước ngầm ở một số điểm thuộc miền núi, trung du (cung cấp nước cho thị trấn, thị tứ và khu dân cư tập trung). Mã số: RD47. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Bộ Xây dựng nghiệm thu 
2. Đề tài nội bộ:
+ Nghiên cứu thành công để tài: nâng cao hiệu quả của việc sử dụng máy nén khí trong bơm rửa và bơm thí nghiệm Địa chất thủy văn.
+Đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ oxy hóa nước thải bằng khí nén áp suất cao để nâng cao hiệu quả của quá trình oxy hóa khi xử lý nước thải( đang nghiên cứu)

Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Nghiên cứu khoa học ứng dụng