Thời gian Tên công trình
19992000 Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Suối Chảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia  phê duyệt.
20002002 Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thanh Thủy — Phú Thọ. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
2000 Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Quang Hanh — Quảng Ninh. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc Gia phê duyệt.
20022003 Thăm dò mỏ nước khoảng Quảng Ngần — Hà Giang. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
2004 Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương. Đề án đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt và cấp Giấy phép thăm dò.
20082009 Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng lỗ khoan LK88 Tiền Hải, Thái Bình. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
20062011 Lập đề án, thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng nước khoáng tại mỏ Tản Đà, H. Ba Vì, Hà Nội. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
20072010 Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại mỏ Sào Báy, H. Kim Bôi, Hòa Bình. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
20072010

Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ Hạ Bì,

H. Kim Bôi, Hòa Bình.

20092011 Lập đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, Hải Phòng. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
20092015 Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Phố Kim Bôi, H. Kim Bôi, Hòa Bình. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
20132016 Lập đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng lỗ khoan LK78 Tiền Hải, Thái Bình. Báo cáo đã được hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt.
Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Thăm dò nước khoáng