Thời gian

Tên công trình

19992000

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Suối Chảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

20002002

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thanh Thủy — Phú Thọ. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2000

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Quang Hanh — Quảng Ninh. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

20022003

Thăm dò mỏ nước khoảng Quảng Ngần — Hà Giang. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2004

Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương. Đề án đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt và cấp Giấy phép thăm dò.

20082009

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng lỗ khoan 88 Tiền Hải, Thái Bình. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt

20062011

Lập đề án, thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng nước khoáng tại mỏ Tản Đà, H. Ba Vì, Hà Nội. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

20072010

Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại mỏ Sào Báy, H. Kim Bôi, Hòa Bình.

20072010

Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ Hạ Bì, H. Kim Bôi, Hòa Bình.

20092011

Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Phố Kim Bôi, H. Kim Bôi, Hòa Bình. Đã thi công, đang lập Báo cáo thăm dò trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

20092011

Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, Hải Phòng. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Thăm dò nước khoáng THI CÔNG THĂM KHAI THÁC CÁC MỎ NƯỚC KHOÁNG