TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Công suất

1

Hệ thống cấp nước sạch

thị trấn Ngân Sơn

QBLDA ngành cơ sở hạ tầng

nguồn vốn ADB, tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tham gia thiết kế

2002

1.200m3/ngđ

2

Hệ thống cấp nước sạch

 thị trấn Chợ Mới

QBLDA ngành cơ sở hạ tầng

nguồn vốn ADB, tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tham gia thiết kế

2002

1.000m3/ngđ

3

Hệ thống cấp nước sạch

thị trấn Chợ Rã

QBLDA ngành cơ sở hạ tầng

 nguồn vốn ADB, tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tham gia thiết kế

2002

1.000m3/ngđ

4

Hệ thống cấp nước sạch

 thị trấn Bạch Thông

QBLDA ngành cơ sở hạ tầng

nguồn vốn ADB, tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Bạch Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tham gia thiết kế

2002

1.000m3/ngđ

5

Hệ thống xử lý nước ngầm

nhiễm sắt và amoni tại

xí nghiệp chế biến thủy sản Xuân Thủy.

Xí nghiệp chế biến

thủy sản Xuân Thủy

Xí nghiệp chế biến thủy sản Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định

Chủ trì thiết kế

2003

400 m3/ngđ

6

Hệ thống xử lý nước ngầm

nhiễm sắt và amoni tại xã Thiệu Trung

UBND xã Thiệu Trung

Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chủ trì thiết kế

2003

250 m3/ngđ

7

Hệ thống cấp nước sạch

 xã Đình Phùng

Trung tâm nước sạch

VSMT nông thôn tỉnh Thái Bình

Xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế

2004

300 m3/ngđ

8

Nhà máy nước

Hoàng Diệu

Công ty cổ phần cấp nước Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế

2006

GĐI: 6.000 m3/ngđ,

9

Hệ thống cấp nước

thị trấn Đông Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Đông Hưng

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế

20062007

GĐI: 2.000 m3/ngđ, GĐII: 4.000m3/ngđ

10

Hệ thống cấp nước

thị trấn Thanh Sơn

BQLDA chuyên ngành vốn JBIC huyện Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế

2006  — 2007

GĐI: 3.000 m3/ngđ,GĐII: 6.000m3/ngđ

11

Hệ thống cấp nước

xã Vân Hà

Sở khoa học và công nghệ Bắc Giang

Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Chủ trì thiết kế

20062007

250 m3/ngđ

12

Trạm bơm tăng áp

khu Công nghiệp Đông La

Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu

Khu công nghiệp Đông La, tỉnh Thái Bình

Chủ nhiệm dự án

2007

4.000 m3/ngđ

 
 
 
Và nhiều trạm cấp nước cho các doanh nghiệp có công suất từ vài chục đến vài trăm m3/ngày trên nhiều địa phương.
( Các công trình hợp tác với Thạc sĩ Nguyễn Triều Dương Viện CNMT)
Bạn đang ở trang: Home Công trình tiêu biểu Thiết kế công trình cấp nước CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ CẤP NƯỚC ĐIỂN HÌNH