CÁC PHÒNG THÍ NGIỆM LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT NƯỚC KHOÁNG THƯỜNG XUYÊN PHÂN TÍCH

1.Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Địa chỉ : (Phòng Thí nghiệm 5) Nhà E, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2.Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố thuộc cục an toàn bức xạ và hạt nhân

Địa chỉ:Số 56 Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội

3.Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Địa chỉ: Ngõ 3 Cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

4. Phòng độc chất môi trường thuộc Viện công nghệ Môi trường.

Địa chỉ: Phòng 700 A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Các lĩnh vực hoạt động CÁC PHÒNG THÍ NGIỆM LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT NƯỚC KHOÁNG THƯỜNG XUYÊN PHÂN TÍCH