1. Thăm dò , đánh giá trữ lượng các mỏ nước khoáng. Khoan các giếng khai thác nước khoáng

2.Thăm dò, đánh giá trữ lượng nước ngầm. Khoan khai thác nước ngầm.

3. Khảo sát nền móng, thăm dò địa kỹ thuật.

4.Thiết kế, thi công hệ thống cấp và trạm xử lý nước sạch. Thiết kế, thi công các trạm xử lý nước thải.

5. Đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành địa chất thủy văn, địa kỹ thuật, địa chất môi trường.

6. Thăm dò các mỏ khoáng sản rắn, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến. Lập và thẩm định các dự án đầu tư.

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Các lĩnh vực hoạt động