Trong những năm hoạt động, các cá nhân và tập thể đã nhận được những phần thưởng cao quý của nhà nước

Liên hiệp đã nhận được bằng danh dự của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Phú Thọ:

anh 5

Liên hiệp đã nhận được bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

scan 3 sua

Tiến sĩ Cao Thế Dũng đã nhận được quyết định cấp chứng nhận quyền tác giả của Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước cấp:

anh 16

 

Tiến sĩ Cao Thế Dũng đã nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ:

anh 14

Ông Lê Tứ Hải đã nhận được bằng khen của Tổng Hội địa chất Việt Nam

 scan 1 sua

Ông Cao Thế Dũng đã nhận được bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

scan 2 sua

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Lịch sử tổ chức NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA CÁC NHÂN TẬP THỂ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG