Đào tạo, liên kết đào tạo với các trường về các lĩnh vực chuyên ngành địa chất thủy văn, địa kỹ thuật, địa chất môi trường.

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành địa chất thủy văn, địa kỹ thuật, địa chất môi trường.