1. Thiết kế, phê duyệt thiết kế

2. Thi công xây dựng.

3. Nghiệm thu, vận hành thử nghiệm. Đánh giá kết quả công trình.

4. Bàn giao

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Xây dựng hệ thống cấp nước sạch THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH