Tin tức

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với trung bình tháng 12năm 2016: nhìn chung mực nước có xu thế dâng không đáng kể trên toàn đồng bằngvới giá trị trung bình là 0,04m. Do thời gian này đang trong thời kỳ đổ ải nên trongtháng 1 có 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồngbằng, 11 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 10/41 công trình quantrắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,13m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng,huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,08m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_1_tng_qh

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 tầng qh

Nguồn: Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dựbáo mực nước tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017 cho tầng chứa nước chính làtầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thểhiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với mực nước trung bình tháng 10:mực nước có xu thế dâng, với 11/22 công trình có mực nước dâng, 8/22 công trình hạvà 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là1,63m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và có một côngtrình có mực nước hạ là 0,11m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(QT13a-QD)

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,24m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,02m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_qh

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh

Nguồn: Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp là chính sovới trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa(QT6-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

BTB_dienbien_nuoc_thang_11_nam_2016_tang_qh

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2016 tầng qh

Nguồn: Trung tâm  quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho Tháng12 và tháng 1. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nướcI.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với trung bình tháng 10: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,21m. Dothời gian này là đầu mùa khô nên trong tháng 11 có 29/41 công trình quan trắc mựcnước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 7 công trình có mực nước biến độngkhông đáng kể và chỉ có 5 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nướchạ thấp nhất là 1,13m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dângcao nhất là 0,21m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) .

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,34m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_11_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 tầng qh

Nguồn: Trung tâm điều tra và quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Search

Hỗ trợ trực tuyến

KS. Lê Tứ Hải

Mobile: 0913.226.605

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 31 phố Yên Bái II, Phường phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

E. mail:

Phone : +84.24.3821.5566

Lịch sự kiện

Không có sự kiện tìm thấy

Search