TT

Tên công trình

Năm

Chủ đầu tư

Mức độ tham gia

1

Khảo sát , thăm dò phục vụ xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình

19981999

Ban quản lý Xây dựng Nhà máy Xi măng Tam điệp

Tham Gia

2

Khảo sát mỏ đá xây dựng Hòa Sơn Lương Sơn Hòa Bình

2004

CTCP ĐTXD&TM Bình Minh

Tham gia

3

Khảo sát mỏ đá xây dựng Trường Sơn Lương Sơn Hòa Bình

2006

CTCP ĐTXD&TM Bình Minh

Tham gia

4

Khảo sát mỏ sắt Làng Mường Phù Lưu Hàm Yên Tuyên Quang

10/2008

CTCP Lâm sản& Xây Dựng Tuyên Quang

Thầu chính

5

Khảo sát mỏ sắt Làng Tề Thái Hòa Hàm Yên Tuyên Quang

5/2009

CTCP Lâm sản& Xây Dựng Tuyên Quang

Thầu chính

6

Khảo sát mỏ sắt Làng Lếch Tân Thành Hàm Yên Tuyên Quang

10/2009

CTCP Lâm sản& Xây Dựng Tuyên Quang

Thầu chính

Bạn đang ở trang: Home Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản rắn CÁC CÔNG TRÌNH KHẢO SÁT THĂM MỎ KHOÁNG SẢN, MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG