Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 27/32 công trình có mực nước dâng, 4/32 công trình có mực nước hạ và 1/32 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,06m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,36m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 0,95m; 0,65m và 1,06m tại TX.An Khê, tỉnh Gia Lai; huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CB1-IV) và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 3,48m tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

I.2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nướcdưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 25/27 công trình có mực nước dâng và 2/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 3,55m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a), giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T). 

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,66m xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,27m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 2,34m, 3,46m và 0,24m tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 4,43m tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 2,5m đến 3,0m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

I.3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, trong đó có 50/71 công trình có mực nước dâng, 10/71 công trình có mực nước hạ và 11/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 15 2,75m tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK63T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,43m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,55m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,08m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 2,95m; 3,53m và 3,65m; tại TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia La. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 10,74m tại huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 3,0m đến 3,5m tập trung ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

I.4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 15/22 công trình có mực nước dâng, 5/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,22m tại xã 21 Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,30m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,15m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,61m; 2,34m và 2,73m tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; và huyện Chư Pah và TT.Phú Thiện của tỉnh Gia Lai. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 8,87m tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7. Mực nước dâng cao từ 1,0m đến 1,5m tập trung ở huyện Đắk Hà và huyện Đắk Tô của tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ thấp từ 0,05 đến 0,5m tập trung ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Cục quản lý Tài nguyên nước

Attachments:
Download this file (04-bantin_taynguyen-t7.pdf)04-bantin_taynguyen-t7.pdf[ ]12452 kB
Bạn đang ở trang: Home Tin tức-Hoạt động