Nghiên cứu khoa học ứng dụng

THĂM DÒ NƯỚC NGẦM TẠI LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tên công trình: Thăm dò nước ngầm tại Lương Sơn, Hòa Bình

Thuộc dự án: khu tái định cư XD sân Gold Phượng Hoàng

Chủ đầu tư: UBND huyện Lương Sơn- Hòa Bình

Năm thực hiện: 2006 - 2007

Khối lượng thi công chính: Đã khoan 5LK trong đá vôi karst: 344,8m

Kết quả: Báo cáo đánh giá trữ lượng khai thác:

- Cấp B: 1369 m3/ngày.

- Cấp C1: 400 m3/ngày.

Dự án thăm dò nước ngầm Lương Sơn đã giải quyết vấn đề nước sạch cho khu tái định cư. Đảm bảo người dân sinh hoạt và sản xuất ổn định.

diavatlyluongson

Đo địa vật lý tại dự án Lương Sơn

khoanthamdoluongson

Khoan thăm dò tại dự án Lương Sơn

bomthinghiemluongson

Bơm thí nghiệm tại dự án Lương Sơn

Search