Nghiên cứu khoa học ứng dụng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Tên công trình: Thăm dò khai thác nước ngầm tại Văn Giang, Hưng Yên

Chủ đầu tư: Chi nhánh công ty CT CP nước uống tinh khiết Sài Gòn sapuwa

Năm thực hiện: 2010

Khối lượng thi công chính: khoan 1 lỗ khoan VG1 sâu 70m

Kết quả: Đã hoàn thành báo cáo khai thác, lưu lựợng đạt 1450 m3/ngđ.

Nguồn nước đã được đánh giá về chất lượng và trữ lượng đảm bảo sản xuất nước và phát triển của doanh nghiệp, góp phần phục vụ đời sống của nhân dân.

Search