Nghiên cứu khoa học ứng dụng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Tên công trình: Thăm dò nước khoáng Tiên Lãng, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Vinh

Năm thực hiện: 2010 - 2011

Khối lượng thi công chính: Nghiên cứu tại lỗ khoan 14, sâu 240m

Kết quả: Báo cáo đã được phê duyệt tại Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Cấp B = 302 m3/ngày

Cấp C1 = 99 m3/ngày

Nước khoáng tại LK14 góp phần phục vụ khu du lịch Tiên Lãng ngày càng mở rộng và phát triển. Đánh giá được chất lượng và trữ lượng nước khoáng đảm bảo khu du lịch phát triển lâu dài.

bomthinghiemtienlang

Bơm thí nghiệm tại Tiên Lãng

DoGPStienlang

Đo GPS tại Tiên Lãng

Search