Thăm dò nước khoáng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thời gian

Tên công trình

1999-2000

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Suối Chảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2000-2002

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thanh Thủy - Phú Thọ. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2000

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Quang Hanh - Quảng Ninh. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2002-2003

Thăm dò mỏ nước khoảng Quảng Ngần - Hà Giang. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước phê duyệt

2004

Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương. Đề án đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt và cấp Giấy phép thăm dò.

2008-2009

Thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ nước khoáng lỗ khoan 88 Tiền Hải, Thái Bình. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt

2006-2011

Lập đề án, thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng nước khoáng tại mỏ Tản Đà, H. Ba Vì, Hà Nội. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

2007-2010

Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại mỏ Sào Báy, H. Kim Bôi, Hòa Bình.

2007-2010

Lập đề án thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ Hạ Bì, H. Kim Bôi, Hòa Bình.

2009-2011

Lập Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Phố Kim Bôi, H. Kim Bôi, Hòa Bình. Đã thi công, đang lập Báo cáo thăm dò trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

2009-2011

Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, đánh giá trữ lượng tại mỏ nước khoáng Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, Hải Phòng. Báo cáo đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

Hỗ trợ trực tuyến

KS. Lê Tứ Hải

Mobile: 0913.226.605

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 31 phố Yên Bái II, Phường phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

E. mail:

Phone : +84.24.3821.5566

Lịch sự kiện

Không có sự kiện tìm thấy

Search