Thiết kế xây dựng trạm xử lý nước thải

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

                                   (Các công trình này hợp tác với Thạc sĩ Nguyễn Triều Dương Viện CNMT)

1. Hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi Hoàng Liễn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, 2006. 2. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây,2008. 3. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây,2008. 4. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây,2008. 5. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây,2008. 6. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây,2008. 7. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây,2008. 8. Hệ thống cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp, nông trường Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình,2008. 9. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây,2008. 10. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 2008. 11. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 2008. 12. Khảo sát đo đạc địa hình, Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, 2008. 13. Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp, 2009.

Hỗ trợ trực tuyến

KS. Lê Tứ Hải

Mobile: 0913.226.605

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 31 phố Yên Bái II, Phường phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

E. mail:

Phone : +84.24.3821.5566

Lịch sự kiện

Không có sự kiện tìm thấy

Search