Hệ thống tổ chức

bg4_480x300.jpg

Ban giám đốc liên hiệp

Nhiệm kỳ 2017-2022:

Hệ thống tổ chức

Các phòng ban chức năng

1. Phòng quản lý tổng hợp ( hành chính, tổ chức)
2. Phòng kế hoạch, kỹ thuật ( chỉ đạo, giám sát, nghiên cứu)
3. Phòng Tài chính Kế toán
4. Phòng triển khai dự án
5. Các ban chỉ huy dự án khảo sát cấp nước ngọt, nước khoáng
Hệ thống tổ chức

Các đơn vị nghiên cứu, sản xuất

1. Trung tâm tư vấn cấp, thoát nước và môi trường
2. Trung tâm công nghệ địa vật lý
3. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng mới về nền móng công trình
4. Xí nghiệp khảo sát và thi công
5. Xí nghiệp xây lắp cấp, thoát nước
6. Xưởng cơ khí, kho bãi

Giải thưởng, chứng nhận

Giải thưởng chứng nhận

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

* Ngày 25 tháng 12 năm 1989 một nhóm kĩ sư, công nhân viên công tác tại nhiều đơn vị ở Hà Nội tập hợp nhau lại, lập nên “Tổ khoan cấp nước” đặt dưới sự bảo trợ của Hội chữ thập đỏ.

Tổ khoan cấp nước hoạt động chủ yếu tại Hà Nội, phục vụ cho các gia đình không có nguồn nước máy.

* Năm 1995 Tổ khoan cấp nước chuyển thành “Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới Nước ngầm– Nước khoáng và Nền móng” (gọi tắt là Trung tâm 3N). Trung tâm do Tiến sỹ Cao Thế Dzũng làm Giám đốc,  hoạt động trong khuôn khổ Các đơn vị Khoa học – Công nghệ thuộc hệ thống Hội Địa chất Việt Nam.

Hoạt động của Trung tâm đã mở rộng ra địa bàn các tỉnh miền Bắc.

* Năm 1998 Trung tâm này được chuyển thành “Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất nước khoáng” theo quyết định thành lập số 79/HĐC ngày 04 tháng 12 năm 1998 do Chủ tịch Hội Địa chất Việt Nam kí.

Tổng Giám đốc đầu tiên của Liên hiệp là Tiến sỹ Cao Thế Dzũng.

Thời kỳ này quy mô hoạt động của Liên hiệp mở rộng ra toàn quốc với đầy đủ mọi lĩnh vực: nước ngầm, nước khoáng, địa kĩ thuật, nghiên cứu khoa học, xây dựng cấp thoát nước … (xem Các lĩnh vực hoạt động chính).

Hoạt động của Liên hiệp ngày càng phong phú với qui mô ngày càng lớn (xem Các công trình tiêu biểu).

* Đến tháng 1 năm 2009 Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất nước khoáng đổi tên thành “Liên hiệp khoa học Địa chất nước khoáng” do hàm lượng nghiên cứu ứng dụng của Liên hiệp ngày càng gia tăng.

Cũng từ thời kì này, Liên hiệp đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc mới là KS Lê Tứ Hải.

Các lĩnh vực hoạt động và địa bàn hoạt động vẫn không ngừng gia tăng. Rất nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh miền Nam đã trở thành đối tác của Liên hiệp.

Search