Nhiều chủ đầu tư không đánh giá được sự cần thiết của các công tác khảo sát địa chất thủy văn để đảm bảo tính bền vững trong quá trình khai thác nước ngầm của công trình cũng như bảo vệ tài nguyên nước và thực hiện luật quản lý tài nguyên nước.Chúng tôi xin giới thiệu:

Các công tác trong thăm dò địa chất thủy văn và công nghệ xử lý nước cấp.

Để  mọi người có nhu cầu đầu tư công trình cấp nước tham khảo:

 

Bạn đang ở trang: Home Lĩnh vực hoạt động Thăm dò, khai thác nước ngầm