Thăm dò khai thác nước ngầm

Thăm dò khai thác nước ngầm

Thăm dò khai thác nước ngầm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Khoan giếng là một hạng mục trong các công tác khảo sát địa chất thủy văn.

Nhiều chủ đầu tư không đánh giá được sự cần thiết của các công tác KSĐCTV để đảm bảo tính bền vững trong quá trình khai thác nước ngầm của công trình cũng như bảo vệ tài nguyên nước.Chúng tôi xin giới thiệu:

 Các công tác trong khảo sát địa chất thủy văn theo nội dung của luật tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Để  mọi người có nhu cầu đầu tư công trình cấp nước tham khảo,lập Dư án đầy đủ các nội dung yêu cầu để lập hồ sơ xin phép thăm dò,lập báo cáo khảo sát ĐCTV và lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất :

 

Thứ tự

Nội dung

Mục đích, nhiệm vụ.

 
 

1

Thu thập tài liệu,khảo sát trên mặt.

Thu thập các tài liệu liên quan phục vụ công tác KSĐCTV . 

 

2

Lập Đề án xin phép thăm dò nước ngầm

Theo Luật quản lý tài nguyên nước và các văn bản liên quan.

 

3

Đo địa vật lý

Xác định vị trí giếng khoan ,giảm lỗ khoan thăm dò không gặp nước.

 

4

Công tác khoanthăm dò địa tầng và khoan doa mở rộng đường kính để kết cấu giếng thăm dò, giếng khai thác.

Xác định địa tầng có nước thì khoan doa mở rộng để kết cấu giếng thăm dò kết hợp khai thác.

 

5

Tiếp nước cho khoan,thoát nước khu thi công.

 Chế tạo dung dịch khoan, thoát nước  khu vực khảo sát ĐCTV.

 

6

Thổi rửa sạch giếng khoan và bơm thí nghiệm

 Sau khi xác định lỗ khoan có nước thì khoan kết cấu giếng, kết cấu giếng , bơm rửa sạch giếng khoan.

 

7

Thí nghiệm Phân tích nước, mẫu đất đá

Để biết chất lượng nguồn nước, thành phần đất đá tầng chứa nước. 

 

8

Vật tư, thiết bị.

Vật tư kết cấu giếng, thiết bị thí nghiệm và khai thác  phù hợp nhiệm vụ thăm dò khai thác.

 

9

Vẽ sơ đồ bố trí công trình thăm dò địa,sơ đồ ĐCTV,ĐC...

Làm hồ sơ xin phép thăp dò , khai thác.

 

10

Trắc địa

Xác định tọa độ giếng khoan , các công trình thăm dò ĐCTV.

 

11

Quan trắc

Xác định biến đổi các thông số tầng chứa nước ,  nước mặt.

 

12

Chống ống kết cấu lỗ khoan thăm dò - khai thác

Chống sập thành lỗ khoan khi bơm thí nghiệm thăm dò địa chất thủy văn và khai thác lâu dài 

 

13

Chèn sét, chèn sỏi và đổ bê tông lỗ khoan

Cách ly tầng chứa nước và tầng không chứa nước. 

 

14

Công nghệ thông tin

Tính các thông số ĐCTV, trữ lượng tầng chứa, trữ lượng khai thác hợp lý, số hóa các bản đồ chuyên môn, văn bản, báo cáo....

 

15

Lập báo cáo công tác thăm dò và hồ sơ xin phép khai thác.

Theo Luật quản lý tài nguyên nước và các văn bản liên quan.

 

16

Các lỗ khoan thăm dò không dùng làm lỗ khoan khai thác và quan trắc lâu dài thì cần rút ống chống,chám lấp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

   

Thủ tục xin phép:

 

I- Thăm dò, khai thác nước ngầm:

 

I.1- Xin phép với Q<3000m3/Ngày: xin phép thăm dò, khai thác tại UBND tỉnh,TP.

I.2- Xin phép với Q>3000m3/Ngày: xin phép thăm dò, khai thác tại Bộ TN&MT

II- Xin phép thăm dò, khai thác nước khoáng:

 

II.1-Xin phép thăm dò tại Bộ TN&MT.

II.2-Báo cáo thăm dò do Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước phê duyệt.

II.3- Xin phép khai thác tại Bộ TN&MT.

Search